Skip to content

Connect iÚčto.cz and Google Forms and ClickUp integrations

Connect iÚčto.cz and Google Forms and ClickUp with any of your favorite apps in just a few clicks. Design, build, and automate anything for your work by integrating apps like iÚčto.cz and Google Forms and ClickUp to create visual automated workflows. Choose from thousands of ready-made apps or use our no-code toolkit to connect to apps not yet in our library.

iÚčto.cz
Google Forms
ClickUp
No credit card required
No time limit on Free plan

Trusted by thousands of fast-scaling organizations around the globe

Meta Logo
Spotify Logo
Adidas Logo
Heineken Logo
qualtrics Logo

Automate your work. Build something new.

Just drag and drop apps to automate existing workflows or build new complex processes. Solve problems across all areas and teams.

ENTERPRISE – 1

Popular iÚčto.cz and Google Forms and ClickUp workflows.

Looking to get more out of iÚčto.cz and Google Forms and ClickUp? With Make you can visually integrate iÚčto.cz and Google Forms and ClickUp into any workflow to save time and resources — no coding required. Try any of these templates in just a few clicks.

Build your iÚčto.cz and Google Forms and ClickUp integrations.

Create custom iÚčto.cz and Google Forms and ClickUp workflows by choosing triggers, actions, and searches. A trigger is an event that launches the workflow, an action is the event.

ClickUp
Add Tag to a Task

Adds tag to a task.

Action
ClickUp
Add Tracked Time

Adds time tracked to a task.

Action
ClickUp
Add a Dependency

Adds a dependency to a task.

Action
Google Forms
Add a Response in Google Sheets

Appends a new response to the bottom of the Google Sheets table.

Action
iÚčto.cz
Bankovní pohyby: Detail bankovního pohybu

Vrátí veškerá data vybraného bankovního pohybu

Action
iÚčto.cz
Bankovní pohyby: Editace bankovního pohybu

Aktualizuje parametry vybraného bankovního pohybu

Action
iÚčto.cz
Bankovní pohyby: Import bankovního pohybu

Přenesení nového pohybu do systému. Součástí importu je automatický pokus o spárování dokladu s exitujícími doklady v systému. Pohyb může být označen jedinečným identifikátorem (reference_number) z výpisu, který zamezí duplicitám.

Action
iÚčto.cz
Bankovní pohyby: Seznam bankovních pohybů

Zjednodušený výpis všech bankovních pohybů.

Search
iÚčto.cz
Bankovní pohyby: Smazání bankovního pohybu

Pokusí se smazat vybraný záznam, pokud není vázaný na jiný dokument.

Action

FAQ

How do I get started with Make?
What is a scenario?
What is a module?
What is mapping?

How Make works

Thousands of fast-scaling businesses create and automate on Make

See Make in action
See how Make works
image (50)

Trusted by 500,000+ Makers