Skip to content
iÚčto.cz
Google Forms
Twitter

iÚčto.cz and Google Forms and Twitter integrations

Connecting iÚčto.cz and Google Forms and Twitter on Make
Share

Connect iÚčto.cz and Google Forms and Twitter with any of your favorite apps in just a few clicks. Design, build, and automate anything for your work by integrating apps like iÚčto.cz and Google Forms and Twitter to create visual automated workflows. Choose from thousands of ready-made apps or use our no-code toolkit to connect to apps not yet in our library.

Categories
Form Builders & Surveys
Google
Invoicing & Accounting
Social Media

Build your iÚčto.cz and Google Forms and Twitter integrations.

Create custom iÚčto.cz and Google Forms and Twitter workflows by choosing triggers, actions, and searches. A trigger is an event that launches the workflow, an action is the event.

Twitter
Add a Member to a List

Adds a member to a list. Note that lists cannot have more than 5,000 members.

Action
Google Forms
Add a Response in Google Sheets

Appends a new response to the bottom of the Google Sheets table.

Action
iÚčto.cz
Bankovní pohyby: Detail bankovního pohybu

Vrátí veškerá data vybraného bankovního pohybu

Action
iÚčto.cz
Bankovní pohyby: Editace bankovního pohybu

Aktualizuje parametry vybraného bankovního pohybu

Action
iÚčto.cz
Bankovní pohyby: Import bankovního pohybu

Přenesení nového pohybu do systému. Součástí importu je automatický pokus o spárování dokladu s exitujícími doklady v systému. Pohyb může být označen jedinečným identifikátorem (reference_number) z výpisu, který zamezí duplicitám.

Action
iÚčto.cz
Bankovní pohyby: Seznam bankovních pohybů

Zjednodušený výpis všech bankovních pohybů.

Search
iÚčto.cz
Bankovní pohyby: Smazání bankovního pohybu

Pokusí se smazat vybraný záznam, pokud není vázaný na jiný dokument.

Action
iÚčto.cz
Bankovní pohyby: Zaúčtování bankovního pohybu

Automatické vytvoření platby, pokud je bankovní pohyb úspěšně spárovaný s dokladem.

Action
iÚčto.cz
Bankovní účty: Detail bankovního účtu

Vrátí veškerá data k bankovnímu účtu

Action

Popular iÚčto.cz and Google Forms and Twitter workflows.

Looking to get more out of iÚčto.cz and Google Forms and Twitter? With Make you can visually integrate iÚčto.cz and Google Forms and Twitter into any workflow to save time and resources — no coding required. Try any of these templates in just a few clicks.

Sorry, app not found

There is no result for this selection.

Suggested Templates
Match me

FAQ

How do I get started with Make?
What is a scenario?
What is a module?
What is mapping?

Trusted by 500,000+ Makers