Skip to content
iÚčto.cz
Slack
Facebook Lead Ads

iÚčto.cz and Slack and Facebook Lead Ads integrations

Connecting iÚčto.cz and Slack and Facebook Lead Ads on Make
Share

Connect iÚčto.cz and Slack and Facebook Lead Ads with any of your favorite apps in just a few clicks. Design, build, and automate anything for your work by integrating apps like iÚčto.cz and Slack and Facebook Lead Ads to create visual automated workflows. Choose from thousands of ready-made apps or use our no-code toolkit to connect to apps not yet in our library.

Categories
Ads, Conversions & Audiences
Invoicing & Accounting
Lead Generation
Meta

Build your iÚčto.cz and Slack and Facebook Lead Ads integrations.

Create custom iÚčto.cz and Slack and Facebook Lead Ads workflows by choosing triggers, actions, and searches. A trigger is an event that launches the workflow, an action is the event.

Slack
Add a Reaction

Adds a reaction to an item.

Action
Slack
Add a Star

Adds a star to a channel.

Action
Slack
Archive a Channel

Archives a channel.

Action
iÚčto.cz
Bankovní pohyby: Detail bankovního pohybu

Vrátí veškerá data vybraného bankovního pohybu

Action
iÚčto.cz
Bankovní pohyby: Editace bankovního pohybu

Aktualizuje parametry vybraného bankovního pohybu

Action
iÚčto.cz
Bankovní pohyby: Import bankovního pohybu

Přenesení nového pohybu do systému. Součástí importu je automatický pokus o spárování dokladu s exitujícími doklady v systému. Pohyb může být označen jedinečným identifikátorem (reference_number) z výpisu, který zamezí duplicitám.

Action
iÚčto.cz
Bankovní pohyby: Seznam bankovních pohybů

Zjednodušený výpis všech bankovních pohybů.

Search
iÚčto.cz
Bankovní pohyby: Smazání bankovního pohybu

Pokusí se smazat vybraný záznam, pokud není vázaný na jiný dokument.

Action
iÚčto.cz
Bankovní pohyby: Zaúčtování bankovního pohybu

Automatické vytvoření platby, pokud je bankovní pohyb úspěšně spárovaný s dokladem.

Action

Popular iÚčto.cz and Slack and Facebook Lead Ads workflows.

Looking to get more out of iÚčto.cz and Slack and Facebook Lead Ads? With Make you can visually integrate iÚčto.cz and Slack and Facebook Lead Ads into any workflow to save time and resources — no coding required. Try any of these templates in just a few clicks.

Sorry, app not found

There is no result for this selection.

Suggested Templates
Match me

FAQ

How do I get started with Make?
What is a scenario?
What is a module?
What is mapping?

Trusted by 500,000+ Makers