Skip to content

Connect iÚčto.cz and OpenAI (ChatGPT, Whisper, DALL-E) integrations

Connect iÚčto.cz and OpenAI (ChatGPT, Whisper, DALL-E) with any of your favorite apps in just a few clicks. Design, build, and automate anything for your work by integrating apps like iÚčto.cz and OpenAI (ChatGPT, Whisper, DALL-E) to create visual automated workflows. Choose from thousands of ready-made apps or use our no-code toolkit to connect to apps not yet in our library.

iÚčto.cz
OpenAI (DALL-E & ChatGPT)
No credit card required
No time limit on Free plan

Trusted by thousands of fast-scaling organizations around the globe

Meta Logo
Spotify Logo
Adidas Logo
Heineken Logo
qualtrics Logo

Automate your work. Build something new.

Just drag and drop apps to automate existing workflows or build new complex processes. Solve problems across all areas and teams.

ENTERPRISE – 1

Popular iÚčto.cz and OpenAI (ChatGPT, Whisper, DALL-E) workflows.

Looking to get more out of iÚčto.cz and OpenAI (ChatGPT, Whisper, DALL-E)? With Make you can visually integrate iÚčto.cz and OpenAI (ChatGPT, Whisper, DALL-E) into any workflow to save time and resources — no coding required. Try any of these templates in just a few clicks.

Build your iÚčto.cz and OpenAI (ChatGPT, Whisper, DALL-E) integrations.

Create custom iÚčto.cz and OpenAI (ChatGPT, Whisper, DALL-E) workflows by choosing triggers, actions, and searches. A trigger is an event that launches the workflow, an action is the event.

OpenAI (DALL-E & ChatGPT)
Analyze Image(s) - Vision

Accepts an array of images as an input and provides an analysis result for each of the images following the instructions specified in the prompt.

Action
iÚčto.cz
Bankovní pohyby: Detail bankovního pohybu

Vrátí veškerá data vybraného bankovního pohybu

Action
iÚčto.cz
Bankovní pohyby: Editace bankovního pohybu

Aktualizuje parametry vybraného bankovního pohybu

Action
iÚčto.cz
Bankovní pohyby: Import bankovního pohybu

Přenesení nového pohybu do systému. Součástí importu je automatický pokus o spárování dokladu s exitujícími doklady v systému. Pohyb může být označen jedinečným identifikátorem (reference_number) z výpisu, který zamezí duplicitám.

Action
iÚčto.cz
Bankovní pohyby: Seznam bankovních pohybů

Zjednodušený výpis všech bankovních pohybů.

Search
iÚčto.cz
Bankovní pohyby: Smazání bankovního pohybu

Pokusí se smazat vybraný záznam, pokud není vázaný na jiný dokument.

Action
iÚčto.cz
Bankovní pohyby: Zaúčtování bankovního pohybu

Automatické vytvoření platby, pokud je bankovní pohyb úspěšně spárovaný s dokladem.

Action
iÚčto.cz
Bankovní účty: Detail bankovního účtu

Vrátí veškerá data k bankovnímu účtu

Action
iÚčto.cz
Bankovní účty: Editace bankovního účtu

Aktualizuje parametry vybraného bankovního účtu. Povinná pole jsou stejná, jako při vytvoření nového bankovního účtu.

Action

FAQ

How do I get started with Make?
What is a scenario?
What is a module?
What is mapping?

How Make works

Thousands of fast-scaling businesses create and automate on Make

See Make in action
See how Make works
image (50)

Trusted by 500,000+ Makers