Skip to content
iÚčto.cz
Slack

iÚčto.cz and Slack integrations

Connecting iÚčto.cz and Slack on Make
Share

Connect iÚčto.cz and Slack with any of your favorite apps in just a few clicks. Design, build, and automate anything for your work by integrating apps like iÚčto.cz and Slack to create visual automated workflows. Choose from thousands of ready-made apps or use our no-code toolkit to connect to apps not yet in our library.

Categories
Invoicing & Accounting
Salesforce
Team Chat

Build your iÚčto.cz and Slack integrations.

Create custom iÚčto.cz and Slack workflows by choosing triggers, actions, and searches. A trigger is an event that launches the workflow, an action is the event.

Slack
Add a Reaction

Adds a reaction to an item.

Action
Slack
Add a Star

Adds a star to a channel.

Action
Slack
Archive a Channel

Archives a channel.

Action
iÚčto.cz
Bankovní pohyby: Detail bankovního pohybu

Vrátí veškerá data vybraného bankovního pohybu

Action
iÚčto.cz
Bankovní pohyby: Editace bankovního pohybu

Aktualizuje parametry vybraného bankovního pohybu

Action
iÚčto.cz
Bankovní pohyby: Import bankovního pohybu

Přenesení nového pohybu do systému. Součástí importu je automatický pokus o spárování dokladu s exitujícími doklady v systému. Pohyb může být označen jedinečným identifikátorem (reference_number) z výpisu, který zamezí duplicitám.

Action
iÚčto.cz
Bankovní pohyby: Seznam bankovních pohybů

Zjednodušený výpis všech bankovních pohybů.

Search
iÚčto.cz
Bankovní pohyby: Smazání bankovního pohybu

Pokusí se smazat vybraný záznam, pokud není vázaný na jiný dokument.

Action
iÚčto.cz
Bankovní pohyby: Zaúčtování bankovního pohybu

Automatické vytvoření platby, pokud je bankovní pohyb úspěšně spárovaný s dokladem.

Action

FAQ

How do I get started with Make?
What is a scenario?
What is a module?
What is mapping?

Trusted by 500,000+ Makers