Skip to content

Connect RAYNET CRM integrations

Connect RAYNET CRM with any of your favorite apps in just a few clicks. Design, build, and automate anything for your work by integrating apps like RAYNET CRM to create visual automated workflows. Choose from thousands of ready-made apps or use our no-code toolkit to connect to apps not yet in our library.

RAYNET CRM
No credit card required
No time limit on Free plan

Build your RAYNET CRM integrations.

Create custom RAYNET CRM workflows by choosing triggers, actions, and searches. A trigger is an event that launches the workflow, an action is the event.

RAYNET CRM
Automatické vytváření hovorů

Na základě získaných dat z modulu Android vytvoří telefonát s vazbou na klienta, kontaktní osobu nebo lead.

Action
RAYNET CRM
Nahrát soubor

Nahraje přílohu ke zvolenému záznamu.

Action
RAYNET CRM
Najít kontakty podle telefonního čísla nebo emailu

Prohledá klienty, kontaktní osoby a leady podle telefonního čísla a emailu.

Search
RAYNET CRM
Načíst detail záznamu

Načte detail záznamu podle zvolené entity a zadaného ID a vrátí všechny hodnoty obsažené v polích tohoto záznamu.

Action
RAYNET CRM
Načíst seznam

Načte seznam zázamů podle zvolené entity a vrátí všechny záznamy odpovídající zadaným kritériím.

Search
RAYNET CRM
Pracovat s položkami na záznamech

Přidá, upraví, nebo smaže adresu klienta. Přidá, upraví, nebo smaže produkt na obchodním případu, nabídce či objednávce. Přidá nebo upraví položku na faktuře. Přidá nebo smaže platbu na faktuře.

Action
RAYNET CRM
Reagovat na nové nebo upravené záznamy

Sleduje vytvoření a změny záznamů v pravidelných intervalech.

Trigger, Acid
RAYNET CRM
Sledovat záznamy

Sleduje vytvoření, změny a smazání záznamů.

Trigger, Instant, Acid
RAYNET CRM
Stáhnout soubor

Stáhne přílohu, logo klienta, fotku osoby nebo obrázek produktu.

Action

Popular RAYNET CRM workflows.

Looking to get more out of RAYNET CRM? With Make you can visually integrate RAYNET CRM into any workflow to save time and resources — no coding required. Try any of these templates in just a few clicks.

FAQ

How do I get started with Make?
What is a scenario?
What is a module?
What is mapping?

Trusted by 500,000+ Makers