Skip to content
Get this template
Vytvoř novou poptávku v Raynet CRM z nových událostí přicházejících na webhook

Vytvoř novou poptávku v Raynet CRM z nových událostí přicházejících na webhook

Apps used in template

About

Share

{description}

Trusted by thousands of fast-scaling organizations around the globe

Meta Logo
Spotify Logo
Adidas Logo
Heineken Logo
qualtrics Logo

Similar templates for inspiration

Looking to get more out of your apps? With Make, you can visually integrate any app into any workflow to save time and resources - no coding required. Try any of these templates in just a few clicks.

Create your own workflow

Create custom workflows by choosing triggers, actions, and searches. A trigger is an event that launches the workflow, an action is the event.

Flow Control
Array aggregator

Aggregator
RAYNET CRM
Automatické vytváření hovorů

Na základě získaných dat z modulu Android vytvoří telefonát s vazbou na klienta, kontaktní osobu nebo lead.

Action
Webhooks
Custom mailhook

Triggers when mailhook receives data.

Trigger, Instant
Webhooks
Custom webhook

Triggers when webhook receives data.

Trigger, Instant
Flow Control
Iterator

Feeder
RAYNET CRM
Nahrát soubor

Nahraje přílohu ke zvolenému záznamu.

Action
RAYNET CRM
Najít kontakty podle telefonního čísla nebo emailu

Prohledá klienty, kontaktní osoby a leady podle telefonního čísla a emailu.

Search
RAYNET CRM
Načíst detail záznamu

Načte detail záznamu podle zvolené entity a zadaného ID a vrátí všechny hodnoty obsažené v polích tohoto záznamu.

Action
RAYNET CRM
Načíst seznam

Načte seznam zázamů podle zvolené entity a vrátí všechny záznamy odpovídající zadaným kritériím.

Search

FAQ

How do I get started with Make?
What is a scenario?
What is a module?
What is mapping?

How Make works

Thousands of fast-scaling businesses create and automate on Make

See Make in action
See how Make works
image (50)

Trusted by 500,000+ Makers